عنوان مزایده :آگهی مزایده حضوری یک دستگاه ماشین یخچال دار(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :97/07/03
  آخرين مهلت :97/07/22
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده حضوری ( حراج ) نوبت دوم شهرداري رضوانشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 16/5 -97/ش = 23/1/ 97 نسبت به فروش1 ستگاه ماشین یخچالدار حمل گوشت را بشرح زير از طريق مزايده حضوری یا حراج اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده (حضوری) مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده مبلغ55000000ريال بمنظور شركت در مزايده حضوری بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي را جهت شرکت در مزایده تحویل اعضای کمیسیون مزایده نمایند ‘ در غير اينصورت امکان شركت در مزايده را ندارد . 2- . مشخصات ماشین الات : الف : کامیون یخچال دار 4 سیلندر فوتون مدل 1388 صفر کیلو متر برنگ سبز روغنی با ظرفیت 6 تن با سوخت گازوئیل وموتور یخچال جدا و 6 چرخ داری بیمه نام شخص ثالث فاقد جریمه. 3- قيمت پايه برای مزایده 550میلیون ریال و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه مورد قبول نخواهد بود و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم در صورت عدم انجام قرارداد نزد شهرداري ضبط در غیر این صورت حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 4- مزایده راس ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 22/07/97 در محل دفتر كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگذار مي گردد . 5- كليه هزينه هاي حمل ونقل و روزنامه و ارزش افزوده و غیره برعهده برنده مزایده می باشد . 6- برنده مزايده حضوری موظف است كل بهاء مورد مزایده حداکثر ظرف مدت 1 هفته نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 7- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و انتقال و حمل مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . مازیار صفائی اصلی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات