عنوان مزایده :آگهی مزایده حضوری (حراج)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :98/05/07
  آخرين مهلت :98/05/27
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده حضوری ( حراج ) شهرداري رضوانشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 103/5 -98/ش = 27/04/ 98 نسبت به فروش3 ستگاه ( کمپرسی ولوو – بیل مکانیکی وکامیون حمل زباله ) را بشرح زير از طريق مزايده حضوری یا حراج اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده (حضوری) مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از وضعیت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده مبلغ 70/000/000 ريال برای هر دستگاه بمنظور شركت در مزايده حضوری بعنوان سپرده بحساب0105585407005 سپرده شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي را جهت شرکت در مزایده تحویل اعضای کمیسیون معاملات نمایند ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 2- . مشخصات ماشین الات : الف : کامیون زباله کش 4 سیلندر بنز مدل 1380 به رنگ نارنجی- روغنی با ظرفیت 8 تن با سوخت گازوئیل 6 چرخ داری بیمه نام شخص ثالث فاقد جریمه. ب- بیل مکانیکی مدل 1363 ظرفیت 10اسب بخار به رنگ زرد دارای بیمه نامه شخص ثالث موتور انگلیسی ج-کامیون کمپرسی ولوو مدل 1365 به رنگ زرد با نمره قدیم 3- قيمت پايه برای مزایده جداگانه تعیین شده وبعد از اتمام مزایده مفتوح و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه مورد قبول نخواهد بود و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 4- مزایده راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 98/05/27 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگزار مي گردد . 5- كليه هزينه هاي حمل ونقل و روزنامه و غیره برعهده برنده مزایده می باشد . 6- برنده مزايده حضوری موظف است كل بهاء مورد مزایده حداکثر ظرف مدت 1 هفته نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 7- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و انتقال و حمل مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . مازیار صفائی اصلی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات