عنوان مزایده :آگهی مزایده کتبی طرح دریا
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :1393/10/30
  آخرين مهلت :1393/11/08
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده كتبي شهرداري رضوانشهر در نظر دارد طي مجوز شماره 488 /ش-93/07/16 شوراي اسلامي رضوانشهر تاسيسات مجتمع ساحلی ( طرح دريا) خود را واقع در كيلومتر 5 رضوانشهر (تازه آباد )از طريق مزايده كتبي بمدت 1 سال( قابل تمدید تا 5 سال ) با قرارداد اجاره واگذار نمايد لذا افرادي كه مايل به شركت در مزايده مي باشند مي توانند همه روزه در ساعت اداري از محل بازديد نموده و قيمت پيشنهادي خود را تا تاريخ 93/11/08 با توجه به موارد ذيل اعلام داشته 1- شركت كنندگان نبايد داراي منع قانوني باشند دریافت کلیه مجوزهای قانونی و امنیتی قبل از انعقاد قرارداد ضروری می باشد چنانچه در حین کار مشکلی رخ دهد قرارداد یکطرفه فسخ میگردد و شهرداری از هرگونه مسئولیتی مبرا می باشد و زیانهای وارده توسط اجاره دار پرداخت گردد. 2- شرکت کنندگان در مزایده 0 مبلغ 40/000/000ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب 0105585407005 سپرده شهرداری در نزد بانک ملی واریز یا معادل ان چک پول تحویل شهرداری ورسید دریافت نمایند 3- برندگان مزايده تحت هيچ شرايطي حق واگذاري تاسيسات به غير را ندارد و انجام هرگونه واگذاری در حکم اجاره و فروش مال غیر است که درمحاکم قابل پیگیری میاشدو هرگونه تغييرات در تاسيسات با اجازه و موافقت کتبی شهرداري صورت مي گيرد 4- مبالغ دریافتی بابت حق ورودی واجاره سوئیت با مجوز اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان تعیین و قابل وصول می باشد. 5- هيچگونه وجهي از سوي برنده مزايده بابت سرقفلي به مزايده گذار پرداخت نگرديده و در پايان مدت يا حين فسخ برنده مزايده در اين خصوص حقي ندارد . 6- مدت اجاره یک سال است در صورت رعایت مفاد قرارداد و اکهی مزایده با رضایت شهرداری و تسویه مفاد قرارداد و همچنین ایجاد اورده جدید تا 5 (پنج ) سال به ازای هر سال 15 درصد به مبلغ اجاره (نسبت به سال قبل) افزوده و تمدید می گردد . 7- تبصره 1 – اورده جدید به نسبت سرمایه ارزیابی و بمقدار اجاره اضافه میشود. 8- مبلغ پايه اجاره 720/000/000 ریال می باشد که برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد یا تمدید هرساله دراول قرارداد کل اجاره بهاء بحساب شهرداری واریز نماید . 9- مبلغ200/000/000 تومان سفته و 200 میلیون تومان ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری برای ضمانت عدم تخلیه مکان یا اجاره مدت تعطیلی طرح در صورت بروز اختلاف یا جلوگیری از فعالیت طرح ناشی از عملکرد بد اجاره دار به بمنظور رعایت نکردن بندهای مزایده و قرارداد فی مابین دریافت می شود. 10- با دریافت این قرارداد توسط هر سازمان یا اداره یا شرکتی که تعهدی از لحاظ حقوقی برای شهرداری ایجاد نماید دریافت کننده این قرارداد مبایست طی نامه ای کتبا مراتب را به اطلاع شهرداری رسانده و در غیر این صورت در تسویه حساب نهائی با ان سازمان این شهرداری از پذیرش هرگونه مسئولیتی مبرا ء مباشد . 11- پاسخگويي به كليه مسائل امنيتي و حفاظتي و تعزيرات و مسائل حقوقي بر عهده برنده مزايده بوده و از اين حيث مزايده گذار هيچ گونه مسئوليتي ندارد . 12- هزينه تعمير جزئي ساختمان و همچنين نگهداري و نظافت طرح وبرف روبی تاسيسات و ساختمان بر عهده برنده مزايده و هزينه تعميرات كلي با هماهنگی و موافقت شهرداری بر عهده شهرداري مي باشد چنانچه در اثر سهل انگاري و بي مبالاتي خساراتي به امكانات فوق وارد شود برنده مزايده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و تظمين های قانوني دريافت خواهد شد . 13- احداث هرگونه اعیانی با موافقت کتبی کارفرما توسط اجاره دار صورت میگیرد پس از ارائه صورت وضعیت مالی و تائید ان توسط کارفرما در زمان ساخت الزامی است در ضمن پس از اتمام قرارداد توسط کارشناس رسمی نسبت به سال ساخت به کسر استهلاک نه ارزشی که در اینده یا بر اثر افزایش سرقفلی ایجاد شده ارزیابی میگردد و بهای تاسیسات احداثی در صورت فسخ قرارداد یا پیش از اتمام موعد مقررطی مدت 3 سال بصورت تقسیطی پرداخت می گردد . 14- ایجاد تاسیسات و امکانات رفاهی جدید با توافق کتبی و نظر مشورتی شهرداری صورت می گیرد. 15- تاسيسات طرح شامل آپارتمانها و سوئيت ها و كمپينگ ها پلاژهای الگوئی و کانکسها( بجز 2 واحد آپارتمان و یک واحد اتاق داخل بلوکهای چوبی گردشگری ) محوطه شناء همراه سرويس هاي بهداشتي و نمازخانه ها و اتاقك نگهباني ورودي و طرحهاي شناء و اموال موجود در انها و بصورت لیست تهیه میگردد. 16- راه اندازي طرح شناي برادران و خواهران در سه ( 3 ) ماهه تابستان بر عهده برنده مزايده بر اساس دستور العمل صادره استانداري محترم مي باشد ‘ ضمنا" آماده سازي طرح و نصب و تهيه چادرها و پرده هاي طرح و تامين نيروي انساني طرح و نيروي ناجي و انتظامي و حلال احمر و كليه هزينه هاي غذا و اياب و ذهاب ومکان و ساير هزينه هاي جانبي طرح بر عهده برنده مزايده مي باشد و شهرداري هيچ گونه مسئوليتي ندارد . 17- در 3 ماهه تابستان قسمتی از فضای طرح جهت اجرای برنامه های فرهنگی درجوار محوطه شنای خواهران دراختیار سپاه رضوانشهر قرار میگیرد. 18- پرداخت هزينه هاي آب ‘ برق ‘ گاز ‘ تلفن برعهده برنده مزايده مي باشد . 19- تاسییات طرح و لوازم بازی و تفریحی و گردشگری باید در مقابل اتش سوزی و حوادث قریه و مسئولیت مدنی و سایر بیمه شود و بیمه نامه جدید در طول مدت قرارداد تمدید گردد. 20- مسئوليت حقوقي و جزائي ناشي از قانون كار و تامين اجتماعي افراد به كار گيري شده بر عهده برنده مزايده مي باشد . 21- پاکت پيشنهادی شركت كنندگان تا تاريخ 93/11/08 در پاكت لاك و مهر شده تحويل واحد مالي شهرداري گرديده كليه پاكات و پيشنهادات رسيده در روزپنج شنبه 93/11/09 در دفتر كار شهردار با حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري قرائت خواهد شد . 22- به پيشنهادات مبهم و مخدوش وپیشنهادهای که بعد از موعد مقرر برسد ترتيب اثري داده نخواهد شد . 23- كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده خواهد بود . 24- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است . علی عسکر اسدی –شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات