شهرداری

«شهرداري» از واژه هايي است که فرهنگستان ادب فارسي وضع كرده و تشکيلاتي که اکنون شهرداري نام دارد، در سابق «بلديه» خوانده مي‌شده است.سازمان بلديه از يادگارهاي دوره انقلاب مشروطيت است و از جمله نخستين اموري که بانيان مشروطيت بدان توجه کردند، سروسامان دادن به اداره امور شهرها، تدوين قانون بلدي و تشکيل سازمان بلديه بود که چند سالي طول کشيد تا پايه و زيربناي آن شکل بگيرد. از اين رو، پس از استقرار مشروطيت در دوره اول به تدريج افراد و مؤسساتي براي اداره و تنظيم امور شهري و ولايات تعيين شدند.تاریخچه شهرداری رضوانشهر به زمان پدید آمدن آن بر می گردد.در سال 1315 جاده بندر انزلی به آستارا در محل کنونی رضوانشهر جاده شاه عباسی را قطع نمود .چهارراهي پديد آمد محلي براي ايستگاه مسافران و حمل بار و بنه آنان  شد و شهرتي پيدا کرد. و بناهای تجاری و مسکونی در اطراف چهارراه ساخته شد اين محل هم‌اينک نيز با نام چهارراه شهرت دارد. با گذر زمان چهارشنبه‌بازارکه در روستاي بيگ‌زاده که در یک کیلومتری شمال رضوان‌شهر تشکيل مي‌شد به اين چهارراه منتقل شد و اين امر باعث شد اين چهارراه به سرعت گسترش يافته وبه جمعیت آن روز به روز افزوده شود تا آنکه در سال 1332 تبدیل به شهر شده ودارای بلدیه (شهرداری) گردید.

ساختمان كنوني شهرداري رضوانشهر در دو طبقه در سال 1374  وبا زیر بنای 1520 متر مربع در زمان اقای ایوب عباسی شهردار وقت آن زمان تاسیس شد.

هم اکنون شهردار شهر رضوانشهر آقای مهندس علی عسکر اسدی که با انتخاب اعضای شورای اسلامی  شهر از مورخه 1392/06/13 تا کنون این مسئولیت را بعهده دارند.