عنوان مزایدهتاريخ انتشارآخرين مهلت
آگهی مزایده حضوری (حراج)99/10/0199/10/21
آگهی مزایده حضوری(حراج)99/4/1999/05/08
آگهی مزایده کتبی (نوبت سوم)98/09/0298/09/19
آگهی مزایده کتبی (نوبت دوم)98/06/0798/06/30
آگهی مزایده حضوری (حراج)98/05/0798/05/27
آگهی مزایده کتبی یک قطعه زمین و 4 دهنه مغازه (نوبت اول)98/04/1798/05/06
آگهی مزایده کتبی فروش یک قطعه زمین و 4 دهنه مغازه(نوبت دوم)97/12/2798/01/17
آگهی مزایده حضوری یک دستگاه ماشین یخچال دار(نوبت دوم)97/07/0397/07/22
آگهی مزایده کتبی(نوبت اول)97/04/2797/05/14
آگهی مزایده حضوری(حراج)97/04/2797/05/15
آگهی مزایده حضوری یک دستگاه ماشین یخچال دار(نوبت اول)97/03/0597/03/29
مزايده كتبي اجاره تاسیسات طرح ددریا نوبت دوم13/3/9630/3/96
آگهي مزايده واگذاري طرح دريا96/2/1496/2/31
فروش زمین 410 متری 96/01/2496/02/11
آگهی مزایده(کتبی) فروش یک باب مغازه٬ اجاره زمین واجاره بازارچه میوه فروشان 95/11/295/11/21
آگهی مزایده (کتبی) نوبت دوم95/06/0395/06/20
مزايده بهره برداري از جايگاه CNG(نوبت دوم)95/05/1195/05/26
آگهي مزايده حضوری ماشین آلات ( حراج ) نوبت دوم 95/05/1195/05/27
مزايده بهره برداري از جايگاه CNG 95/04/0995/04/30
آگهي مزايده حضوری ماشین آلات ( حراج )95/04/0995/04/30
]گهی مزایده حضوری(حراج)94/09/1094/09/22
مزايده بهره برداري از جايگاه CNG شهرداری رضوانشهر1394/05/251394/06/03
آگهی مزایده کتبی یک قطعه زمین94/01/1794/01/25
آگهی مزایده کتبی (مرحله دوم) طرح دریا93/11/1293/11/18
آگهی مزایده کتبی طرح دریا1393/10/301393/11/08
آگهی مزایده (کتبی نوبت دوم) فروش یک باب مغازه1393/8/111393/09/05
آگهی مزایده (کتبی) فروش یک باب مغازه1393/8/111393/8/20
آگهی مزایده(کتبی)فروش یک قطعه زمین93/06/1793/06/25
اجاره غرفه های بازارچه میوه فروشان (نوبت دوم)93/05/1193/5/20
آگهی مزایده یک باب مغازه (نوبت دوم)93/05/0293/05/13
مزایده کتبی جایگاه CNG93/4/30 93/5/11
اجاره غرفه های بازارچه میوه فروشان93/04/3093/05/20
اگهی فروش یک باب مغازه ویک قطعه زمین 93/04/1193/04/21