فیلم و عکس | درباره ما | تماس با ما | تعرفه تبلیغات

آیین رونمایی از رضوانشهر هوشمند

آیین رونمایی پایگاه داده اطلاعات مکان محور (جی نف) و پلاک کد پستی هوشمند اماکن شهر رضوانشهر با پیگیری و نوآوری دکتر رضا رسولی شهردار رضوانشهر به ثمر نشست. توسعه پروژه جی نف و مکان مند کردن دیتا یک گام موثر و بزرگ در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه وتوسعه پایدار منطقه خواهد بود. این مراسم با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پست کشور،فرماندار رضوانشهر،اعضا شورا تامین،دکتر رسولی،اعضای شورای شهر ...

آیین رونمایی از رضوانشهر هوشمند

آیین رونمایی پایگاه داده اطلاعات مکان محور (جی نف) و پلاک کد پستی هوشمند اماکن شهر رضوانشهر با پیگیری و نوآوری دکتر رضا رسولی شهردار رضوانشهر به ثمر نشست. توسعه پروژه جی نف و مکان مند کردن دیتا یک گام موثر و بزرگ در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه وتوسعه پایدار منطقه خواهد بود. این مراسم با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پست کشور،فرماندار رضوانشهر،اعضا شورا تامین،دکتر رسولی،اعضای شورای شهر ...

آیین رونمایی از رضوانشهر هوشمند
|

آیین رونمایی از رضوانشهر هوشمند

آیین رونمایی پایگاه داده اطلاعات مکان محور (جی نف) و پلاک کد پستی هوشمند اماکن شهر رضوانشهر با پیگیری و نوآوری دکتر رضا رسولی شهردار رضوانشهر به ثمر نشست. توسعه ...

آیین رونمایی از رضوانشهر هوشمند
|

آیین رونمایی از رضوانشهر هوشمند

آیین رونمایی پایگاه داده اطلاعات مکان محور (جی نف) و پلاک کد پستی هوشمند اماکن شهر رضوانشهر با پیگیری و نوآوری دکتر رضا رسولی شهردار رضوانشهر به ثمر نشست. توسعه ...

شهربهشت دریک نگاه
|

شهربهشت دریک نگاه

شهربهشت دربهار 1403

شهربهشت دریک نگاه
|

شهربهشت دریک نگاه

شهربهشت دربهار 1403


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان